Trò chơi hàng đầu | tài xỉu md5+

Loading...

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Tổng Giám Đốc Phan Văn Nga

- Tập trung năng lực trí tuệ phát triển Sơn Hải trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vự xây dựng trở thành đối tác chiến lược tin cậy của mọi khách hàng.

- Chiến lược về con người: đào tạo và bổ sung đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, chuyên môn giỏi, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

- Thường xuyên chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động.

- Huấn luyện và xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về kỹ luật an toàn lao động.

- Thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 2000.

- Xây dựng tiềm lực tài chính lành mạnh tuân thủ các nguyên tắc qui định của luật pháp làm đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

- Về định hướng tương lai của công ty là : phát triển thương hiệu đi sâu và chuyên môn hoá ba lĩnh vực:  Xây dựng, thi công nền móng và dịch vụ cho thuê đóng nhổ cừ thép lasen.

- Mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước và các quốc gia trong khu vực.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC